Čekám na data...
*) Maximální limit pro vložení je 10 znaků
*) Pokud necháte formulářové pole prázdné, vyplní se nula
Hodiny: Čekám na data...
Dny: Čekám na data...

Tyto www stránky zobrazujete v malém rozlišeni. Ukázkový kód PHP se nemusí zobrazovat správně.
Stáhnout si ukázku PHP kódu jako TXT soubor - hoursDays.txt.

Ukázka zdrojového kódu (PHP):
/*
* Autor: Jiří Beke, +420 776 03 06 02
* Vložený kód zajišťuje pomoci odesílacího formuláře výpis hodin a dnů, po vložení počtu minut.
* V ukázce zdrojového kódu jsou zobrazeny pouze vybrané Třídy. Zkopírováním všech zobrazených Tříd, nebude program funkční.
*/

class PostValid {

  public static function fceValidPostNumStr($patternPost, $typeVariable) {

    if (isset($_POST[$patternPost])) {
      if ($_POST[$patternPost] == NULL) {
        $variablePost = $typeVariable;
      } else {
        $variablePost = addslashes($_POST[$patternPost]);
      }
    } else {
      $variablePost = NULL;
    }

    return $variablePost;

  }

}

class MaticStructure {

  public function fceMaticStructureHoursDays($patternMinutes, $msg) {

    if (is_numeric($patternMinutes)) {
      $maticStructureHours = $patternMinutes / 60;
      $maticStructureDay = $maticStructureHours / 24;
    } else {
      $maticStructureHours = $msg;
      $maticStructureDay = $msg;
    }
    
    return [$maticStructureHours, $maticStructureDay];

  }

}

class ResultHoursDays extends MaticStructure {

  public function fceResultHoursDays($minutesInput, $patternPost, $msg) {

    if (isset($_POST[$patternPost])) {
      $resultMinutes = $this->fceMaticStructureHoursDays($minutesInput, 'Hodnota není číslo!');
      $hoursResult = round($resultMinutes[0], 2);
      $dayResult = round($resultMinutes[1], 2);
    } else {
      $hoursResult = $msg;
      $dayResult = $msg;
    }

    return (object) ["screenResultHoursAAO" => $hoursResult, "screenResultDaysAAO" => $dayResult];

  }

}
$resultHoursDaysInst = new ResultHoursDays;
$resultHDVariable = $resultHoursDaysInst->fceResultHoursDays(PostValid::fceValidPostNumStr('minutes', 0), 'minutes', 'Hodnota nezadána...');

class FormStatus {

  public function fceFormStatusNumStr($patternPost, $fceName) {

    if (isset($_POST[$patternPost])) {
      $screenFormStatus = 'Vložili jste: <\span class="bold">' . PostValid::$fceName($patternPost, 0) . '<\/span>';
    } else {
      $screenFormStatus = 'Čekám na data...';
    }

    return $screenFormStatus;

  }

}
$formStatusInst = new FormStatus;