Můžete generovat...
  
*) Pro přidání údajů do pole stačí napsat větu, například: Dnes ráno svítilo slunce
*) Maximální limit pro vložení je 100 znaků
Aktuální data v poli: Jirka, Martin, Tereza, Milan, Vladan

Tyto www stránky zobrazujete v malém rozlišeni. Ukázkový kód PHP se nemusí zobrazovat správně.
Stáhnout si ukázku PHP kódu jako TXT soubor - randWord.txt.

Ukázka zdrojového kódu (PHP):
/*
* Autor: Jiří Beke, +420 776 03 06 02
* Vložený kód generuje pomoci odesílacího formuláře náhodné slova.
* V ukázce zdrojového kódu jsou zobrazeny pouze vybrané Třídy. Zkopírováním všech zobrazených Tříd, nebude program funkční.
*/


class ResultRandWord {

  public function fceResultRandWordList($value, $valueSession) {

    $variablePostArray = PostValid::fceValidPostNumStr($value, NULL);

    if (isset($variablePostArray)) {
      $strtrReplacePostArray = strtr($variablePostArray, [';' => '', ',' => '']);
      $arrayResult = explode(" ", $strtrReplacePostArray);      
      if (!empty($_SESSION[$valueSession])) {
        if (isset($variablePostArray)) {
          $_SESSION[$valueSession] = $arrayResult;
          $resultPostArray = $_SESSION[$valueSession];
        } else {
          $resultPostArray = $_SESSION[$valueSession];
        }
      } elseif (!empty($arrayResult)) {
        $_SESSION[$valueSession] = $arrayResult;
        $resultPostArray = $_SESSION[$valueSession];
      }
      $returnArray = $resultPostArray;
    } else {
      if (!empty($_SESSION[$valueSession])) {
        $returnArray = $_SESSION[$valueSession];
      } else {
        $returnArray = ["Jirka", "Martin", "Tereza", "Milan", "Vladan"];
      }
    }

    return $returnArray;

  }

  public function fceRandWord($valueRandWord, $valueSessionRandWord) {

    $resultRand = mt_rand(0, count($this->fceResultRandWordList($valueRandWord, $valueSessionRandWord)) - 1);

    return $this->fceResultRandWordList($valueRandWord, $valueSessionRandWord)[$resultRand];

  }

}
$resultRandWordInst = new ResultRandWord;

class UnsetClass {

  public function fceUnsetClassGetPost($arrayUnset) {

    foreach ($arrayUnset as $unsetSession => $patternPostGet) {
      if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
        if (isset($_POST[$patternPostGet])) {
          unset($_SESSION[$unsetSession]);
        }
      } elseif ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') {
        if (isset($_GET[$patternPostGet])) {
          unset($_SESSION[$unsetSession]);
        } 
      } else {
        throw new \Exception('Paměť nelze smazat! Chyba v REQUEST METHOD.');
      }
    }

  }

}
$resultUnsetClassInst = new UnsetClass;

class FormStatus {

  public function fceFormStatusGen($patternPost, $randWordName) {

    if (isset($_REQUEST[$patternPost])) {
      $screenFormStatus = 'Vypisuji slovo: <\span class="redSymbol under">' . $randWordName . '<\/span>';
    } else {
      $screenFormStatus = 'Můžete generovat...';
    }

    return $screenFormStatus;

  }

}
$formStatusInst = new FormStatus;

class SessionIs {

  public function fceSessionIsUnsetPost($patternSession, $unsetName, $unsetValue) {

    if (!empty($_SESSION[$patternSession])) {
      $linkSessionUnset = '<\form method="post" action=""><\input name="' . $unsetName . '" type="submit" value="' . $unsetValue . '" /><\/form>';
    } else {
      $linkSessionUnset = NULL;
    }

    return $linkSessionUnset;

  }

}
$resultSessionInst = new SessionIs;

class PostValid {

  public static function fceValidPostNumStr($patternPost, $typeVariable) {

    if (isset($_POST[$patternPost])) {
      if ($_POST[$patternPost] == NULL) {
        $variablePost = $typeVariable;
      } else {
        $variablePost = addslashes($_POST[$patternPost]);
      }
    } else {
      $variablePost = NULL;
    }

    return $variablePost;

  }

}