Délka plátna X:
   Čekám na data...
Délka plátna Y:
   Čekám na data...
Délka elementu X:
   Čekám na data...
Délka elementu Y:
   Čekám na data...
Start elementu X:
   Čekám na data...
Start elementu Y:
   Čekám na data...

Element je v poli
*) Maximální limit pro vložení jsou 2 znaky
*) Pokud odešlete některé z polí prázdné nebo do něj vyplníte nulu a nebo odešlete text, vrátí se přednastavená hodnota
*) Po odeslání záporné hodnoty se hodnota změní na kladnou
*) Absolutní nula je v bloku nahoře vlevo

Tyto www stránky zobrazujete v malém rozlišeni. Ukázkový kód PHP se nemusí zobrazovat správně.
Stáhnout si ukázku PHP kódu jako TXT soubor - squares.txt.

Ukázka zdrojového kódu (PHP):
/*
* Autor: Jiří Beke, +420 776 03 06 02
* Vložený kód počítá pomoci formuláře pozici prvku v bloku. Kontroluje se, zda je element v bloku. Kód také upravuje rozměry samotného bloku.
* V ukázce zdrojového kódu jsou zobrazeny pouze vybrané Třídy. Zkopírováním všech zobrazených Tříd, nebude program funkční.
*/


class MaticStructure {

  public function fceMaticStructureSquares($mLX, $mLY, $eLX, $eLY, $sEX, $sEY) {

    if ((($eLX + $sEX) <= $mLX) and (($eLY + $sEY) <= $mLY)) {
      $messageIn = '<\span class="messageInSpan yellowSymbol">Element je v poli.<\/span>';
      $colorSpanSquare = 'FFD800';
    } else {
      $messageIn = '<\span class="messageInSpan redSymbol">Element není v poli.<\/span>';
      $colorSpanSquare = 'FF0000';
    }

    return [$mLX, $mLY, $eLX, $eLY, $sEX, $sEY, $messageIn, $colorSpanSquare];

  }

}

class PostValid {

  public static function fcePostValidIf($patternPost, $patternNumber) {

    if (isset($_POST[$patternPost])) {
      if ($_POST[$patternPost] == NULL or !is_numeric($_POST[$patternPost]) or $_POST[$patternPost] == 0) {
        $variablePost = $patternNumber;
      } else {
        $variablePost = abs(addslashes($_POST[$patternPost]));
      }
    } else {
      $variablePost = NULL;
    }

    return $variablePost;

  }

}

class ResultSquares extends MaticStructure {

  public function fceResultSquares($mLXInput, $mLYInput, $eLXInput, $eLYInput, $sEXInput, $sEYInput, $patternPost = 'mLX') {

    if (isset($_POST[$patternPost])) {
      $resultSquares = $this->fceMaticStructureSquares($mLXInput, $mLYInput, $eLXInput, $eLYInput, $sEXInput, $sEYInput);
      $mLX = $resultSquares[0];
      $mLY = $resultSquares[1];
      $eLX = $resultSquares[2];
      $eLY = $resultSquares[3];
      $sEX = $resultSquares[4];
      $sEY = $resultSquares[5];
      $messageInResult = $resultSquares[6];
      $colorResult = $resultSquares[7];
    } else {
      $mLX = 100;
      $mLY = 100;
      $eLX = 10;
      $eLY = 10;
      $sEX = 10;
      $sEY = 10;
      $messageInResult = '<\span class="messageInSpan yellowSymbol">Element je v poli.<\/span>';
      $colorResult = 'FFD800';
    }

    return (object) ['screenSquaresMLXAAO' => $mLX, 'screenSquaresMLYAAO' => $mLY, 'screenSquaresELXAAO' => $eLX, 'screenSquaresELYAAO' => $eLY,
             'screenSquaresSEXAAO' => $sEX, 'screenSquaresSEYAAO' => $sEY, 'screenSquaresMessageAAO' => $messageInResult, 'screenSquaresColorAAO' => $colorResult];

  }

}
$resultSquaresInst = new ResultSquares;

class FormStatus {

  public function fceFormStatusWithPattern($patternPost, $fceName, $patternNumber) {

    if (isset($_POST[$patternPost])) {
      $screenFormStatus = 'Počítám s: <\span class="bold">' . PostValid::$fceName($patternPost, $patternNumber) . '<\/span>';
    } else {
      $screenFormStatus = 'Čekám na data...';
    }

    return $screenFormStatus;

  }

}
$formStatusInst = new FormStatus;