Přímka A:
   Čekám na data...
Přímka B:
   Čekám na data...
Přímka C:
   Čekám na data...

Hodnoty nezadány
*) Maximální limit pro vložení jsou 2 znaky
*) Pokud odešlete některé z polí prázdné nebo do něj vyplníte nulu a nebo odešlete text, vrátí se přednastavená hodnota
*) Po odeslání záporné hodnoty se hodnota změní na kladnou

Tyto www stránky zobrazujete v malém rozlišeni. Ukázkový kód PHP se nemusí zobrazovat správně.
Stáhnout si ukázku PHP kódu jako TXT soubor - triangle.txt.

Ukázka zdrojového kódu (PHP):
/*
* Autor: Jiří Beke, +420 776 03 06 02
* Vložený kód počítá pomoci formuláře, zda je trojúhelník reálný či nereálný.
* V ukázce zdrojového kódu jsou zobrazeny pouze vybrané Třídy. Zkopírováním všech zobrazených Tříd, nebude program funkční.
*/


class MaticStructure {

  public function fceMaticStructureTriangle($lA, $lB, $lC) {

    if ((($lA + $lB) > $lC) and (($lA + $lC) > $lB) and (($lB + $lC) > $lA)) {
      $messageIn = '<\span class="messageInSpan yellowSymbol">Trojúhelník je reálný.<\/span>';
      $colorSpanSquare = 'FFD800';
    } else {
      $messageIn = '<\span class="messageInSpan redSymbol">Trojúhelník není reálný.<\/span>';
      $colorSpanSquare = 'FF0000';
    }

    return [$lA, $lB, $lC, $messageIn, $colorSpanSquare];

  }

}

class PostValid {

  public static function fcePostValidIf($patternPost, $patternNumber) {

    if (isset($_POST[$patternPost])) {
      if ($_POST[$patternPost] == NULL or !is_numeric($_POST[$patternPost]) or $_POST[$patternPost] == 0) {
        $variablePost = $patternNumber;
      } else {
        $variablePost = abs(addslashes($_POST[$patternPost]));
      }
    } else {
      $variablePost = NULL;
    }

    return $variablePost;

  }

}

class fceResultTriangle extends MaticStructure {

  public function fceResultTriangle($lAInput, $lBInput, $lCInput, $patternPost = 'lA') {

    if (isset($_POST[$patternPost])) {
      $resultTriangle = $this->fceMaticStructureTriangle($lAInput, $lBInput, $lCInput);
      $lA = $resultTriangle[0];
      $lB = $resultTriangle[1];
      $lC = $resultTriangle[2];
      $messageInResult = $resultTriangle[3];
      $colorResult = $resultTriangle[4];
    } else {
      $lA = NULL;
      $lB = NULL;
      $lC = NULL;
      $messageInResult = '<\span class="messageInSpan yellowSymbol">Zadéjte hodnoty.<\/span>';
      $colorResult = 'FFD800';
    }

    return (object) ['screenTriangleLAAAO' => $lA, 'screenTriangleLBAAO' => $lB, 'screenTriangleLCAAO' => $lC,
             'screenTriangleMessageAAO' => $messageInResult, 'screenTriangleColorAAO' => $colorResult];

  }

}
$resultTriangleInst = new fceResultTriangle;

class FormStatus {

  public function fceFormStatusWithPattern($patternPost, $fceName, $patternNumber) {

    if (isset($_POST[$patternPost])) {
      $screenFormStatus = 'Počítám s: <\span class="bold">' . PostValid::$fceName($patternPost, $patternNumber) . '<\/span>';
    } else {
      $screenFormStatus = 'Čekám na data...';
    }

    return $screenFormStatus;

  }

}
$formStatusInst = new FormStatus;